Avís legal

SOBRE EL REGISTRE MERCANTIL

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini cartonatgesboschfort.com pertanyen a Cartonatges Boschfort, SL, amb domicili a c. Mare de Déu del far, 41, de Vic (08500), tel. 93 886 33 41. El CIF de Cartonatges Boschfort, SL és B61326641, inscrit al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 29751, Foli 156, Full B-159371.


DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Cartonatges Boschfort, SL o de terceres persones amb qui Cartonatges Boschfort, SL ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. Cartonatges Boschfort, SL difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. Cartonatges Boschfort, SL adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Cartonatges Boschfort, SL.


RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Cartonatges Boschfort, SL no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a cartonatgesboschfort.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Cartonatges Boschfort, SL no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.
Cartonatges Boschfort, SL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. Cartonatges Boschfort, SL no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Cartonatges Boschfort, SL.


PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal Cartonatges Boschfort, SL informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin a Cartonatges Boschfort, SL per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers de Cartonatges Boschfort, SL amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.

Cartonatges Boschfort, SL tractarà les dades amb confidencialitat i només amb la finalitat de gestionar la vinculació que vostè manté amb Cartonatges Boschfort, SL i per remetre-li informació relacionada amb Cartonatges Boschfort, SL. Vostè pot sol·licitar en qualsevol moment l'accés a les seves dades personals, així com a la seva rectificació, oposició i cancel·lació, per a això haurà de dirigir-se a Cartonatges Boschfort, SL per correu ordinari a c. Mare de Deu del Far, 41, 08500 VIC.


AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB CARTONATGESBOSCHFORT.COM

Queda autoritzada la creació d'enllaços cap a qualsevol apartat d'aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d'adreces de l'explorador, l'adreça real a la qual s'accedeix. L'enllaç podrà crear-se utilitzant l'adreça, el nom de l'empresa i/o altres paraules clau.