Futur

Cartonatges Boschfort vol continuar oferint el servei d’empresa familiar que fa que la dedicació pel client sigui el més important. Evidentment, sense deixar de banda la contínua evolució que ens permet millorar dia a dia, fent de la rapidesa i l’eficàcia les característiques principals del nostre negoci.

  • Façana principal de l'empresa

    Façana principal de l'empresa